تبلیغات
.............جوکستان................ - مامان و دختر بچه
این متن رو بخون اگه از خنده نترکیدی من هیچی نمیدونم:

♥دخترم : مامان تو زنی یا مردی ؟
♥من : زنم دیگه پس چی ام ؟
♥دخترم : بابا ، چی اونم زنه ؟
♥من: نه مامانی بابا مرده .
♥دخترم : راست میگی مامان ؟
♥من : آره چطور مگه ؟
♥دخترم : هیچی مامان ! دیگه کی زنه ؟
♥من : خاله مریم ، خاله آرزو ، مامان بزرگ
♥دخترم : دایی سعید هم زنه ؟
♥من : نه اون مرده !
♥دخترم : از کجا فهمیدی زنه ؟
♥من : فهمیدم دیگه مامان، از قیافش .
♥دخترم : یعنی از چی ؟ از قیافه ات؟
♥من : از اینکه خوشگلم ،
♥دخترم : یعنی هر کی خوشگل بود زنه ؟
♥من : اره دخترم
♥دخترم : بابا از کجا فهمید مرده
♥من : اونم از قیافش فهمید . یعنی بابایی چون ریش داره و ریشهاشو میزنه و زیادخوشگل نیست مرده !
♥دخترم : یعنی زنا خوشگلن مردا زشتن ؟
♥من : آره تقریبا .
♥دخترم : ولی بابایی که از تو خوشگل تره
♥من : اولا تو نه شما بعدشم باباییت کجاش از من خوشگل تره ؟
♥دخترم : چشاش
♥من : یعنی من زشتم مامان ؟
♥دخترم : آره
♥من : مرسی
♥دخترم : ولی دایی سعید هم از خاله خوشگلتره !!
♥من : خوب مامان بعضی وقتها استثنا هم هست
♥دخترم : چی اون حرفه که الان گفتی چی بود
♥من : استثنا یعنی بعضی وقتها اینجوری میشه
♥دخترم : مامان من مردم
♥من : نه تو زنی
♥دخترم : یعنی منم زشتم
♥من: نه مامان کی گفت تو زشتی تو ماهی ، ولی تو الان کودکی
♥دخترم : یعنی من زن نیستم ؟
♥من: چرا جنسیتت زنه ولی الان کودکی
♥دخترم : یعنی چی ؟
♥من : ببین مامان همه ی آدما شناسنامه دارن که توی شناسنامه شون جنسیتشون مشخصمیشه جنسیت تو هم توی شناسنامه ات زنه .
♥دخترم : یعنی منم مامانم ؟
♥من : اره دیگه تو هم مامان عروسکهاتی
♥دخترم : نه ، مامان واقعی ام ؟
♥من : خوب تو هم یه مامان واقعی کوچولو برای عروسکهات هستی دیگه
♥دخترم : مامان مسخره نباش دیگه من چی ام ؟
♥من : تو کودکی
♥دخترم : کی زن میشم ؟
♥من : بزرگ شدی
♥دخترم : مامان من نفهمیدم کیا زنن ؟
♥من : ببین یه جور دیگه میگم . کی بتو شیر داده تا خوردی بزرگ شدی
♥دخترم : بابا
♥من : بابات کی بتو شیر داد ؟ !!!!!!!!!!
♥دخترم : بابا هر شب تو لیوان سبزه بهم شیر میده دیگه
♥من : نه الان رو نمی گم ، کوچولو بودی ؟
♥دخترم : نمی دونم
♥من : نمی دونم چیه ؟ من دادم دیگه
♥دخترم : کی؟
♥من : ای بابا ولش کن ، بین مامان ، زنها سینه دارن که باهاش به بچه ها شیر میدن ، ولی مردا ندارن
♥دخترم : خب بابا هم سینه داره
♥من : اره داره ولی باهاش شیر نمی ده !! فهمیدی
♥دخترم : خوب منم سینه دارم ولی شیر نمی دم پس مردم .
♥من : ای بابا ببین مامان جون خودت که بزرگ بشی کم کم می فهمی .
♥دخترم : الان می خوام بفهمم .
♥من : خوب هر کی روسری سرش کنه زنه هر کی نکنه مرده
♥دخترم : یعنی تو الان مردی میریم پارک زن میشی
♥من : نه ببین ، من چیه تو میشم ؟
♥دخترم : مامانم
♥من : خوب مامانا همشون زنن و باباها همشون مردن
♥دخترم : آهان فهمیدم .
♥من : خدا خیرت بده که فهمیدی ، برو با عروسکهات بازی کن

****
نیم ساعت بعد
.
.
.
دخترم : مامان یه سوال بپرسم
من : بپرس ولی در مورد زن و مرد نباشه ها
دخترم : در مورد ماهی قرمزه است .
من : خوب بپرس
دخترم : مامان ماهی قرمزه زنه یا مرده ؟!!طبقه بندی: طنز اجتماعی،

تاریخ : شنبه 24 اسفند 1392 | 01:33 بعد از ظهر | نویسنده : حسین مصطفی نیا | نظرات
.: Weblog Themes By BlackSkin :.